Düzenleyen ve yürüten: Saba Başoğlu, Uzman Klinik Adli Psikolog & Psikoterapist, Mindfulness Eğitmeni, Yoga ve Meditasyon Eğitmeni

Program özeti:  Ödev ve pratikleri gerçekleştirmeniz için size ayrılan iki hafta arayla, iki pazar gününden oluşan toplam 12 saatlik buluşmalar ve günlük sürdürebilecek egzersiz ve çalışma programları.

Yer, Tarih ve saatler: Gayrettepe, 25 Mart Pazar günü saat 12.00-18.00 arası ve 8 Nisan Pazar günü saat: 12.00-18.00 arası.

Genel Bilgiler:
Bu bir seminer ya da yalnızca anlatıma dayalı bir eğitim değil, katılımcıların aktif bir şekilde Mindful Eating ( Yemekte Farkındalık) anlayışını hayatına geçirmeyi araştırdığı bir çalışmadır. Yemekte Farkındalık’ın işlemesinde için merkezi bir rol oynayan temel Mindfulness Kavramları ve pratiklerinin yerine oturtulması ile başlanır. Tam günlük bu yoğun programın ortasında vereceğimiz dinlenme arası, sadece bir ara değil yine bir çalışma alanıdır. Envai Kahve & Mutfak’ta çıkacağımız kısa yemek molasında, hem Yürüme Meditasyonu’nun (Mindful Walking) şehir içindeki uygulamasını deneyimleme imkanı hem de yeme farkındalığının günlük hayata geçirilmesi için bir deneme ve araştırmadır. Uzm. Psk. Saba Başoğlu bilimsel alanlardan ve klinik deneyiminden olduğu kadar kendi inzivalarından edindiği Mindful Eating deneyimini ve hatta yemekle ilişkiye dair tüm diğer faydalı olabilecek bilgilerini paylaşır.

Yemekte Farkındalık Atölyesi Hakkında kısaca:
Biz Zen deyişine göre “Yemek yemektir, bundan fazlası değil”. Yemek bu kadar basit bir şey olmasına rağmen, bir çoğumuz günün büyük bir bölümünde aldığımız kaloriyi, yememiz gereken besinleri hesaplayarak zihnimizi meşgul ediyoruz. Her gün yeni bir diyet biçimi çıkıyor, onu kendimize adapte ediyor veya edemiyor, başarılı olamadıkça hüsrana uğruyoruz. Yediklerimizden hissettiğimiz suçluluk, önümüzdeki kekin, tek dilimiyle olan irade kavgası, bedenimizle olan çatışma, neyin doğru ve yanlış beslenme olduğu ile ilgili sürekli değişen bilgiler çok yorucu. Duygusal geçişler, üzüntü, öfke, belirsizlik durumlarında değişen yeme biçimleri; yemeyi besin olmaktan çıkarıp bir rahatlatıcı ya da kendini cezalandırma maddesi, hatta bir tip bağımlılık haline getiriyor. Ardından, yine suçluluk kısır döngüsü. Bir de bunun üstüne paket içinde, endüstrinin ve pazarlamanın sunduğu kolay erişilebilir yapay tad cennetleri eklendiğinde, yemek artık basitlikten çıkıp kaotik bir hal alıyor. Belki beş gün iyi, on gün kötü….
Oysa, beden her şeyi başından beri biliyor. Yemekte Farkındalık grubunda bir yandan biz bu bilgiyi geri çağırmayı öğreniyoruz, bir yandan da yemekle psikolojik dünyamız arasındaki bağlantıları keşfederek, bizleri dürtüsel bir şekilde yemeye iten duygusal, zihinsel ve ilişkisel uyaranları tanımlıyoruz. Bu tip açmazlarda, artık işlevini yitirmiş bir mekanizma olan yemek yerine, yeni mekanizmaları koymayı geliştirmeyi amaçlıyoruz.
(daha fazla bilgi için tıklayınız)

Atölyenin içerik ve işlenişi:
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitif Therapy) ve Farkındalık Kabullenme & Gerçekleştirme Terapisi’nden (Mindfulness Acceptance & Commitment Therapy) yola çıkarak,    
•          Yemekte Farkındalık teknikleri uygulamaları
•          Yeme davranışı, besin ve psikolojik süreçler üzerine yoğunlaştırılmış çalışmalar   
•          Farkındalık meditasyonu uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler (detaylı bilgi için tıklayın)
•          Nefes Farkındalığı ve nefes çalışmaları (detaylı bilgi için tıklayın)
•          Bedenle ilişki kurma ve Farkındalık Yogası (detaylı bilgi için tıklayın)
•          Günlük hayatta yemekte farkındalığı geliştirmek üzere, grup içi konuşmalar ve tartışmalar
•          Psiko-eğitim
•          Bireysel ihtiyaçlara özgü terapötik yönlendirmeler 
•          Günlük ev ödevleri ve egzersizleri 
•          Evdeki uygulamalar için manüeller 

Katılım, kayıt ve sorularınız için: e-mail: sababasoglu@psikolojikesneklik.com telefon:  0535 8193403.   

Program:
25 Mart ve 8 Nisan Pazar günleri
12.00-14.30 Oturum
14.30-15.30 Ara (isteğe göre serbest zaman ya da Envai Kafe ve Mutfak’ta öğrenilenlerin günlük yaşama adate edilmesi üzerine bir deneme ve yürüme meditasyonu)
15.30-18.00 Oturum

Yemekte Farkındalık Programının Güvenilirliği ve Bilimsel alt yapısı hakkında:
Yemekte Farkındalık Programı’nın temelini, kanıta dayalı ve yapılandırılmış psikoterapi yönetemleri, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitif Therapy) Farkındalık Kabullenme & Gerçekleştirme Terapisi(Mindfulness Acceptance & Commitment Therapy) oluşturur (daha fazla bilgi için). İnsan davranışının her yönüne hassasiyetle yaklaşıldığı gibi, yeme davranışıyla ilgili araştırmalar da aynı özenle deneysel ve klinik çalışmalarla yapılmıştır. Konuyla ilgili makale ve yazıları aşağıda bulabilirsiniz.

Kaynaklar:

•          Kristeller & Wolever (2011), Baer et al. (2005), Smith et al. (2006). Overeating and binge eating
•          Tapper et al. (2009), Framson et al. (2009), Dalen et al. (2010), Singh et al. (2008) Weight and reduce your body mass index (BMI) .
•          Proulx (2008), Rawal et al. (2009), Hepworth (2011), Lavender, Jardin, and Anderson (2009) With chronic eating problems such as “anorexia and bulimia, and reduce anxious thoughts about food and your body .
•          (Rosenzweig 2007; van Son et al. 2011; Faude-Lang et al. 2010). the symptoms of type 2 diabetes ”
•          Eating Disorders: The Journal of Treatment & Prevention Volume, 19 (1), 2001, Special Issue: Eating Disorders & Mindfulness
•          Baer R. A., (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review Clinical Psychology Science and Practice, 10:125–143.
•          Mathieu J. (2009). What should you know about mindful and intuitive eating? Journal of American Dietetic Association. 2009 Dec;109(12):1982-7.
•          Greeson JM. (2009). Mindfulness Research Update: 2008. Complement Health Pract Rev. 2009 Jan 1;14(1):10-18.
•          Baer, R.A., Fischer, S. & Huss, D.B. (2005). Mindfulness and Acceptance in the Treatment of Disordered Eating. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy Volume 23(4). 281-300.
•          Baer, R. A., Fischer, S., & Huss, D. B. (2005). Mindfulness-based cognitive therapy applied to binge eating: A case study. Cognitive and Behavioral Practice, 12, 351–358.
•          Eisen, Katherine P.; Elliott, Adrienne K.; Hall, Danielle L. (2008). Changes in weight and emotional eating among bariatric candidates following completion of a mindful eating group Surgery for Obesity and Related Diseases, Vol. 4(3), 375.
•          Engstrom, David. (2007). Eating mindfully and cultivating satisfaction: Modifying eating patterns in a bariatric surgery patient. Nursing and Surgical Patient Care. 2(4), 245-250.
•          Heatherton, T.F. & Baumeister, R.F. (1991). Binge eating as escape from self awareness. Psychological Bulletin, 110, 86-108.
•          Kristeller, J.L. (1999). An Exploratory Study of a Meditation-based Intervention for Binge Eating Disorder Journal of Health Psychology. 4(3) 357-363.
•          Lattimore, P.; Malinowski, P. (2008). Watching how you eat!: Mindfulness and disinhibited eating. Appetite, Vol. 51(3), pp. 762
•          Lavender JM, Jardin BF, Anderson DA. (2009). Bulimic symptoms in undergraduate men and women: Contributions of mindfulness and thought suppression. Eating Behavior. 10(4):228-31.
•          Heffner M., Eifert G. H., (2004). The anorexia workbook: How to accept yourself, heal your suffering, and reclaim your life. Oakland, CA: New Harbinger.
•          Smith, B. W., Shelley, B. M., Leahigh, L., Vanleit, B. (2006). A Preliminary Study of the Effects of a Modified Mindfulness Intervention on Binge Eating. Complementary Health Practice Review. 11(3):133-143.
•          Rawal, Adhip; Enayati, Jasmin; Williams, Mark; Park, Rebecca. (2009). A mindful approach to eating disorders. Healthcare Counselling & Psychotherapy Journal, 9(4), 16-20.
•          Singh, N. N, Lancioni, G. E, Singh, A. N; Winton, A. S. W; Singh, J.; McAleavey, K. M.; Adkins, A. D., Joy, S. D. S. (2008). A mindfulness-based health wellness program for managing morbid obesity. Clinical Case Studies. 7(4), 327-339.
•          Sloan, A. L.; Colleran, K. M.; Shelley, B. (2007). A pilot study investigating the association between mindful eating and living (meal), weight loss, and biological markers of inflammation an metabolism in obese subjects. Journal of Investigative Medicine. 55(1):S95.
•          Wilson G. T., (1996). Acceptance and change in the treatment of eating disorders and obesity Behavior Therapy, 27: 417–439
•          Wiser S., Telch C. F. (1999). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder Journal of Clinical Psychology, 55: 755–768