Program özeti:  8 hafta boyunca, haftada bir 2’şer saat ya da Pazar tam gün, 4 hafta süren buluşmalar  (toplam 16 saat) ve hafta boyunca evde sürdürebilecek egzersiz ve çalışma programları.

Katılım:  Atölyelerimizi duyuru ve önceki etkinliklerden takip edebilir, süregelen atölyeye veya sonrakilere kaydınızı yaptırabilirsiniz: Kurumunuz kapsamında ya da kendi oluşturduğunuz bir grup için de atölye isteğinde bulunabilirsiniz: info@psikolojikesneklik.com

Kimler katılabilir: Yaşam standardını geliştirmek veya tanımlanan bir sıkıntı, sorun veya acıya ya da tekrar eden açmazlara beden-zihin- duygular-ilişkiler ve dış dünya bütünlüğü ile Farkındalık kazanmak isteyen herkese açıktır. 

Amaç, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi  (Mindfulness Based Cognitive Therapy- MBCT) ve Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi’nden (Mindfulness Acceptance and Commitment Therapy) Yola Çıkarak:

İçinde bulunduğunuz durumu ayrımsama becerisinin körelmesiyle, kendini unutma ve ihmal etme, kendinden uzaklaşma ve mekanik yaşama hissiyle yani, “farkında-sız-lık” anlarıyla kuşatılmış olabilirsiniz. Öte yandan, kendi içinizdeki denge ve sağlık duygusunu tekrar inşa edebilmek; beden ve zihne, kalp ve ruha yani, benliğin tüm yönlerine dair artmış bir duyarlılık halini gerektirir.  Farkındalık (Mindfulness), yaşamınızda olan biten şeylerle direkt ilişki kurmanın bir yolu, yaşamınıza gerçekten dahil olmanın bir yolu, başkasının sizin için yapabileceği bir şey değil, kendiniz için bir şey yapabilmenin yoludur. Farkındalık (Mindfulness), uyanık bir bilinçle ve sistemli olarak, kendi stresiniz, acınız, sıkıntınız, mutsuzluğunuz, duygusal iniş çıkışlarınız, çıkmazlarınız, umutsuzluğunuz, ağrınız, hastalığınız ve gerginliğinizle çalışma imkanı sunar. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiden (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ve Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi’nden (Mindfulness Acceptance and Commitment Therapy) yola çıkarak yapılandırılmış olan uygulamaların amacı, bu içsel kapasitenin ateşini yakmak ve içine hapsolduğunuz duygusal, zihinsel, bedensel ya da ilişkisel kısır döngüden sıyrılmanızı sağlayacak anahtarları keşfetmektir. 

Atölyelerin içerik ve işlenişi 

Atölyeler, sekiz hafta boyunca, haftada bir gün ikişer saat bir araya gelerek:

• Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi’nin yapılandırılmış yöntemlerinin grup içerisinde uygulamaları
• Meditasyon uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler ( Farkındalık Meditasyonu )
• Nefes Farkındalığı ve nefes çalışmaları ( Nefes Farkındalığı )
• Farkındalık Yogası ve basit hareketlerle bedenle ilişki kurma ( Farkındalık Yogası )
• Günlük hayatta farkındalığı geliştirmek üzere, grup içi konuşmalar ve tartışmalar
• Psiko-eğitim
• Bireysel ihtiyaçlara özgü terapötik yönlendirmeler 
• Günlük ev ödevleri ve egzersizleri 
• Evdeki uygulamalar için manüeller  

Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based  Cognitive Therapy) temeline dayanan atölyeler, bir çok ülkede, eğitimli psikoterapistler tarafından yürütülmektedir. Doğu bilgeliği ile Batı biliminin güçlü kombinasyonu üzerine yapılandırılmış atölyelerde,  bambaşka sorunlar ve sorularla bir araya gelen katılımcılar, daha derin bir bakış açısı kazanarak; günlük yaşama adapte edebilecekleri pek çok yöntem öğrenmiş ve uygulamaya başlamıştır. Atölyeleri tamamlayan kişiler çoğunlukla şunları belirtmektedir: 

• Fiziksel ve psikolojik semptomlarda (belirtilerde) azalma 
• Rahatlama becerilerinin gelişmesi 
• Acı, sıkıntı, bunaltı, ağrı, huzursuzluk, gibi duygularda azalma ve bunlarla yaşayabilme becerilerinin artması 
• Sabır ve tahammül etme yetilerinin gelişmesi
• Çok daha fazla yaşam enerjisi ve tutkusu 
• Özgüvenin ortaya çıkması ve artması
• Kısa ve uzun dönemli belirsizlik stres durumlarını etkin bir şekilde idare etme becerisi.

Farkındalık (Mindfulness) Atölyeleri’ne, katılımcıların bir kısmı, çalıştıkları kurumlar veya doktorları tarafından yönlendiriliyor ya da tanımlanan belli bir problem nedeniyle kendileri başvuruyorken; bir kısmıysa, fiziksel olarak iyi hissetmesine, herhangi bir psikiyatrik tanı grubuna dahil olmamasına rağmen, yaşamlarının kontrolden çıktığını”, “bir şeylerin doğru gitmediğini”, “aynı yere saplanıp kalmaktan sıkıldıklarını”  ya da “daha fazla görebilecekleri, daha anlamlı ve huzurlu yaşayabilecekleri bir yol aradıklarını” belirterek sürece başlıyorlar.

Araştırmalar, Farkındalık (Mindfulness) çalışmalarının şu semptomları (belirtileri) azaltmada etkili olduğunu göstermektedir:

• Stres — iş. Aile sosyal ya da ekonomik 
• Anksiyete, kaygı ve panik
• Depresyon
• Kayıp ve Yas
• Yeme bozuklukları
• Bağımlılıklar
• İnfertilite
• Uykusuzluk ve diğer uyku bozuklukları
• Yorgunluk
• Kronik ağrı ve hastalıklar:
• Yüksek tansiyon ve diğer kalp ile ilgili durumlar
• Psoriasis (Sedef) ve diğer cilt problemleri
• Mide-bağırsak problemleri
• Astım ve diğer solunum problemleri
• Kas gerginliği ve tutulmaları
• Baş ağrıları
• Fibromiyalji, Artritler, sırt ve bel ağrıları, çene ve diğer ağrı durumları

Farkındalık Terapileri ve Farkındalık (Mindfulness) Atölyeleri hakkında…

MIT’de moleküler biyolog olan Prof. Kabat-Zinn, yoga ve Budist meditasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışmış ve 1970’li yılların sonlarına doğru, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ile bu iki ana prensibi bir araya getirerek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı tek bir çalışma alanı haline getirmiştir. Aynı tarihlerde Nevada Üniversitesi, Psikoloji Departmanı kurucusu ve klinik psikolog olan ve yine Yoga, Zen ve Budist meditasyon ile ilgili yoğun çalışmalar içinde bulunan Prof. Steve Hayes, beden- zihin- duygu- dış dünya- sözcükler- imgeler arasında bağlantılar kurarak, Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme  Terapisi (Mindfulness Acceptance and Commitement Therapy) ile yapılandırılmış bir terapi biçimini ortaya çıkarmıştır. Farkındalık (Mindfulness) Eğitim ve Atölyeleri, 1980’lerden beri, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılan bir bilimsel uygulama alanıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: Farkındalık Temelli Terapiler , Zen ve Psikoloji