Farkındalık  (Mindfulness) genel olarak:
·  Niyetli ve yargısız bir şekilde dikkat etmektir.
·  Hem içsel hem de dışsal çevreyi bir bütünlük halinde kapsar.
·  Her an, zihinsel, duygusal ve fiziksel alanda neler olduğuna uyanmaktır.
·  Pratiklerle, tepkisel ve kemikleşmiş düşünce, duygu ve davranış kalıplarından sizi özgürleştirmeye başlar.
·  Dengenin, seçimlerin, bilgeliğin ve olan her neyse onu kabul etmenin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlar.
           
Yemekte Farkındalık  (Mindful Eating):
·  Sadece besinin kendisi değil, aynı zamanda yemek hazırlama ve yeme biçimi de aracı olarak kullanılır. Böylece, içsel bilgeliğinize dayanarak, size özgü olan olumlu ve besleyici olanakların ayırtına varma imkanı bulursunuz.
·  Koku ve tadı keşfetmek için tüm bedensel duyularınızı kullanarak, hem haz veren hem de besleyici olan yeme biçimini seçmeye başlarsınız.
·  Yemeklere verdiğiniz yanıtları, yargısız bir şekilde (hoşlanma, nötral, hoşlanmama) kabul edebilirsiniz.
·  Yemeye başlama ve yemeyi durdurma kararınıza rehberlik edecek fiziksel açlık ve tokluk duygularını ayrımsamayı yeniden öğrenirsiniz.
         
Farkındalıkla yiyen kişi:
·  Yemek yemenin doğru ya da yanlış bir biçimi olmadığını; beslenme davranışının, durumları ve ihtiyaçları ayrımsama yetisindeki değişkenliğe bağlı olarak etkilendiğini görebilir.
·  Kendi yeme deneyiminin biricik olduğunu kabul edebilir.
·  Uyanık bir bilinçle, besinin ve yeme davranışının her alanına dikkatini yönlendirebilir ve “an be an” anlayışını temel alarak yemeyi seçebilir.
·  Yemekle, mesafeli ve yapay bir şekilde ilişki kurarak, seçimlerinin olası sonuçlarına odaklanmak yerine; besin ve yeme davranışıyla direkt bağlantısı olan deneyimlerin ve ya da dürtüsel seçimlerin kaynağına bakabilir.
·  Farkındalıktan uzaklaştığında, o yeme biçimine neden olan, duygusal, sosyal, bedensel ve zihinsel etmenleri ve bu biçimin kendi üzerindeki etkilerini gözlemleyebilir.
·  Yeme deneyimini, kendisine ve sağlıkla ilgili hislerine uyarlamaya başladığında, kendisine özgü olan hedeflerine ulaşabilmek için nasıl davranabileceğine dair deneyim edinir ve bir iç görü oluşturabilir.
·  Dünya, doğa, canlılar ve kültürel değişkenler arasındaki döngüsel bağlantının ayırtına varır ve yemek seçimlerinin bu sistemler üzerindeki etkilerini fark edebilir.