“….Kısacası, İnsan-ı Kamil’in cinsel yaşayışında, kendine özel hiçbir şey yoktur. Bütün canlı yaratıklar içinde, insanın yeryuvarlağında en son olarak ortaya çıktığı doğruysa, tabiatın başka türlerden esirgeyip de ona verdiği herhangi bir şey olmadığını söyleyebiliriz. ‘Hayvanların en üstünü’ olan insan, sadece bir bakımdan mükemmellik gösterir: o da, kendinde, hayvanlarda ancak bir tek türe özel olan birçok sıfatları toplamış olmasında.”
Richard LEWİNSON, Cinsi Adetler Tarihi

Cinsellik hayatın göz ardı edilemez bir yönü, yaşamın kaynağı ve türün devamlılığının temel yapı taşı. Pek çok kişi,  cinsellikle direkt ya da dolaylı olarak bağlantısı olan meseleler nedeniyle terapi arayışına giriyor. Bazen kişiyi, cinsel yaşamdaki zorlanmalar terapiye yöneltirken; bazen de hali hazırda devam eden terapi sürecinde, seksüel yaşam gündeme gelebiliyor. Bu sorunları genel bir çerçevede örneklendirirsek:

 1. Cinsellik ile ilgili anksiyete (yoğun endişe hali)
 2. İstenmeyen cinsel dürtü ve davranışlar
 3. İktidarsızlık
 4. Cinsel isteksizlik 
 5. Cinsel yönelimle ilgili belirsizlik ya da cinsel yönelime bağlı yaşanan psikolojik ve sosyal zorluklar 
 6. Çiftler arasında cinsel uyum sorunu: arzu ve isteklerdeki dengesizlik/ çatışma
 7. Yaşanmış bir cinsel istismar ya da taciz deneyimi
 8. Yalnızlık
 9. Beden imgesiyle ilgili meseleler
 10. Rastgele cinsel ilişkide bulunmanın yarattığı karmaşa

Cinsel Bozukluklar ile ilgili en sık rastlanan tanı grupları
Cinsel Bozukluk ifadesi, kulakta, cinselliğin sanki belli bir biçimi, ölçüsü ya da türü varmış gibi tınlıyor. Cinsel Bozukluk, olması gereken belli bir cinsellik tipinden kayıp, anormal davranışlar sergilediğiniz anlamına gelmez. Zira, kapalı kapılar ardında ne olduğunu kimse bilemez ve olanlar sadece mahremiyeti paylaşan kişileri ilgilendirir. Cinsel Bozukluk, kişide bir “yanlışlık” olduğu anlamına da gelmez, bu tip meseleler hiç beklenmeyen bir anda, herkesi, yaşamın herhangi bir aşamasında, kim ve kiminle birlikte olursa olsun etkileyebilir. Cinsel Bozuk kavramını, kişinin cinsel yaşamında sıkıntılar, zorluklar yaşaması, cinsellikle ilgili açmazlarının yaşamının diğer alanlarını da etkilemesi  ve hatta cinsel hayatının kendine ya da başkalarına zarar veren, tehdit edici bir şekle bürünmesi ve bunları değiştirmekte çözümsüz kalması şeklinde açıklayabiliriz. Birçok cinsel mesele, psikolojik veya fiziksel sorunları ya da ani yaşam değişikliklerini takiben ortaya çıkmasına rağmen, nedenleri tam olarak bilinmemekte veya anlaşılmamaktadır. İyi haber ise, cinsellikle ilgili çalışmalar çok yönlü bir şekilde devam etmekte ve pek çok cinsel sorun, yapılandırılmış cinsel terapilerle çözüme ulaşabilmektedir.
Genel Cinsel Bozukluk sınıflamalarına göz atarsak:
 Cinsel İstek Bozuklukları: Cinsel isteğin yokluğudur.

 1. Azalmış Cinsel İstek Bozukluğu
 2. Cinsel Tiksinti Bozukluğu ( Hipoaktif)

 • Cinsel Uyarılma Bozuklukları: Kişide cinsel istek olmasında rağmen, uyarılma sorunu yaşamasıdır.

 1. Kadında Cinsel Uyarılma Bozukluğu
 2. Erkekte Cinsel Uyarılma Bozukluğu- Ereksiyon Problemi (Erektil Disfonksiyon)

 Orgazmla İlgili Sorunlar: Orgazm olamama ya da cinsel birleşme sırasında orgazm noktasını erteleyememe

 1. Kadında Orgazm Bozukluğu
 2. Erkekte Orgazm Bozukluğu- Erken Boşalma( Prematür Ejakülasyon)

• Cinsel Ağrı Bozuklukları:

 1. Disparoni
 2. Vajinismus

Burada yazılanları okurken, cinselliğin uzayıp giden bir yaşamsal çizgi üzerinde yer aldığını unutmayın. Cinsel bir durumun, “Cinsel Bozukluk” haline gelmesi için, ancak kişinin yaşamında ciddi bir sıkıntıya neden olması ve bu davranış ya da problemi değiştirme ve düzeltme ihtiyacı hissetmesi gerekir. Aşağıda yazan bozukluklar, başka bir açıdan insanın normal cinselliğinin sağlıklı bir parçası olarak da değerlendirilebilir. Yani, fetişist bir kişi bu durumla ilgili bir sorun yaşamıyor ve kendini rahat hissediyorsa (ve başkasının yaşamını olumsuz yönde etkilemiyorsa) cinselliği bir bozukluk olarak değerlendirilemez.
Parafililer (cinsel nesne ve davranışla ilgili sorunlar):  Kişinin cinselliğini ya da dolaylı olarak yaşamının diğer alanlarını veya başka bireyleri olumsuz yönde etkileyen cinsel fantazi, dürtü ya da davranışlardır.

 1. Cansız nesneler: Koprofili (dışkıya bağlı cinsel haz), Fetişizm gibi
 2. Kendisini ya da partnerini aşağılamak ya da acı çektirmek: Cinsel Sadizm, Mazoşizm gibi
 3. Çocuklar ya da diğer rızası olmayan kişiler: Voyörizm (gözetlemecilik), Eksibisyonizm (teşhircilik), Frotterizm (sürtünmecilik), Pedofili gibi

Terapide cinsellik
Herhangi bir seksüel sorun yaşanmasa bile, cinsellik hayatımızda, ilişkilerimizde ve bazen psikoterapi sürecindeki paylaşımlarda önemli bir rol oynuyor. Cinsel enerji oldukça güçlüdür ve duygu durumunu, düşünceleri ve benlik algısını derinden etkileyebilir. Cinsel fantazi ve davranışları ya da en derin duygu ve düşünceleri, aile veya arkadaşlarla rahatça konuşmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durum, kaygıya, hüsrana, öfkeye ve hatta depresyona yol açabilir. Psikoterapi, fantaziler, korkular, hatıralar, arzular ya da cinsel içerikli başkaca konuları dile getirmek için güvenli bir alandır.
Cinsel deneyimi geliştirmek için terapi
Cinsel yakınlık, en çok tatmin edici ve doyurucu deneyimlerden biri olabilecekken, pek çok kişi, cinselliğini haz ve zevkten yoksun bir şekilde yaşıyor. Cinsel terapilerde, bireylerin ya da çiftlerin cinsellikten zevk almasını engelleyen duygusal ve düşünsel bariyerleri keşfederek, cinsel yaşantıyı geliştirmek mümkün. Cinsel meseleler, sıklıkla, yerleşmiş olan yanlış yargı ve bilgiler, rahatsız edici duygular, travmatik deneyimler ya da öfke, bunaltı gibi başkaca psikolojik etmenler nedeniyle ya da kişinin kendisini korumak için, yakınlaşmaktan kaçmasının ya da cinsel birleşmeye tam olarak katılmamasının bir sonucudur. Benzer bir şekilde, orgazm ya da uyarılmışlık halini sürdürme ile ilgili sorunlar veya acı veren cinsel birleşme gibi fiziksel semptomların da (belirtiler),  arkasında yatan psikolojik etmenler tanımlanabilir ve cinsellikle ilgili fiziksel sıkıntılara yönelik yapılandırılmış egzersizler verilebilir. Kişiyi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan bütüncül bir şekilde ele alan terapist, birey ya da çiftlerin cinsel deneyimlerini geliştirmeye, desteklemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.