Program özeti: Hafta sonu kampları ya da 3- 5 gün arasında değişen kamplar.

Katılım: Duyuruları ya da geçmiş etkinlikleri takip ederek düzenlenmekte olan atölyeler için başvurabilir; daha sonra düzenlenecek kamplar için ön kayıt yapabilirsiniz: info@psikolojikesneklik.comDaha Derin, Daha Sakin, Daha Yoğun ve Daha Keyifli:

Rutinin dışına çıkmak, otomatik pilotu devre dışı bırakarak, yaşama tazelenmiş ve yaratıcı bir perspektiften bakmanın kapılarını aralar. Farklı bir havayı solumak, farklı bir yatakta yatmak, farklı insanlarla karşılaşmak bedenin ve zihnin işleyişini değiştirir. Günlük tanım ve beklentileri arkada bırakabileceğiniz ve çok daha az uyarana maruz kalacağınız böyle bir ortam Farkındalık  (Mindfulness) çalışmaları için mükemmel bir zemin sunar. Farkındalık (Mindfulness) Kampları’nda, kanıta dayalı tekniklerle,  yapılandırılmış bir çalışma akışı çerçevesinde, gerekli formasyon ve deneyime sahip bir rehberin eşliğinde, kendinizle yoğunlaştırılmış, güvenli ve sistemli bir şekilde temasa geçerken; farklı sebeplerle bir araya gelen, farklı karakter yapılarındaki kişilerle çalışmayı paylaşmak, önceden tahmin edilemeyecek anlayış, derinleşme, kabullenme ve keşiflere olanak tanır. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiden (Mindfulness Based Cognitive Therapy) yola çıkarak yapılandırılmış olan uygulamaların amacı, içsel kapasitenin ateşini yakmak ve içine hapsolduğunuz duygusal, zihinsel, bedensel ya da ilişkisel kısır döngüden sıyrılmanızı sağlayacak anahtarları keşfetmektir. Seansların hemen sonrasında yetişmeniz gereken bir yer, sizi bekleyen bir iş ya da sorumluluk olmaması, dikkatin “şu an ve buraya”, “içinde bulunulan hale” taşınmasına yardımcı olur. Şehir gürültüsü, kirli hava, yüksek binalar, aceleye gelen sağlıksız yemekler, yapay ışıklar, televizyon, trafik yerine; kuş sesleri, dalgaların uğultusu ve yaprakların hışırtısıyla, toprakla, bitkiyle, suyla yeniden ilişki kurmak, yere temas etmek, güneşi, rüzgarı, yağmuru hissetmek, üşümek ya da terlemek, içine çektiğiniz havanın saflığı ve yediğiniz yemeğin doğallığı, kendinizi beden- zihin- ruh bütünlüğünde bakım altına almanızı sağlar.  Bu atmosfer, aynı zamanda, Mindfulness  (Farkındalık) Kampı çalışmaları sırasında ayrımsamaya ya da sorgulamaya başladığınız hallerin, fark ettiğiniz ya da öğrendiğiniz tekniklerin, değişmeye başlayan bakış açısının, oturum saatleri dışında da gelişmesine, çeşitlenmesine ve sürdürülmesine; öz araştırmanın kendiliğinden devam etmesine olanak tanır.

 1. Farkındalık (Mindfulness) Kampı ile ilgili fikir edinmek için:   Geçmiş kamp fotoğrafları

Farkındalık (Mindfulness) Kamplarına kimler katılabilir?
Tatiline bir öz bakış katmak, kendinizi daha iyi anlamak, kişisel gelişim ve Farkındalık (Mindfulness) geliştirmek isteyen herkese açıktır.  Bunun yanında, belirli bir fiziksel bir hastalık ya da ağrı, ruhsal ve bedensel sıkıntılar, depresyon, değişken duygu durumu, uyku problemi, strese bağlı rahatsızlıklar, kronik mutsuzluk, insan ilişkileri ile ilgili sorgulamalar, kaygı, panik, depresyon yeme sorunu, bağımlılık gibi çıkmazlara bir kapı açmak için de katılabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi kampı yürüten uzmanlarla gizlilik prensibi içinde rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Bu sayede, Farkındalık (Mindfulness) Kampı’ndan, bireysel ihtiyaçlarınıza göre daha etkin ve güvenli bir şeklide yaralanabilirsiniz .

Kampların içerik ve işlenişi
Farkındalık (Mindfulness) Kampları, her mevsimde, hava şartları ve içeriğe bağlı olarak, hafta sonu kampları ya da 3-5 güne kadar değişen programlardan oluşmaktadır.   

 1. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi ve Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapisi’nin yapılandırılmış yöntemlerinin grup içerisinde uygulamaları
 2. Meditasyon uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler ( Farkındalık Meditasyonu )
 3. Nefes Farkındalığı ve nefes çalışmaları ( Nefes Farkındalığı )
 4. Yoga seansları ya da oturum içinde Farkındalık Yogası ve basit hareketlerle bedenle ilişki kurma ( Farkındalık Yogası )
 5. Günlük hayatta farkındalığı geliştirmek üzere, grup içi konuşmalar ve tartışmalar
 6. Zen ve Psikoloji tartışmaları- okumaları ( Zen ve Psikoloji )
 7. Psiko-eğitim
 8. Bireysel ihtiyaçlara özgü terapötik yönlendirmeler 
 9. Oturumlar ve serbest zamanda isteğe bağlı uygulamalar 
 10. Kamp bitişinde devam edebileceğini uygulamalar için  

Farkındalık Terapileri ve Farkındalık Kampları hakkında… 
MIT’de moleküler biyolog olan Prof. Kabat-Zinn, yoga ve Budist meditasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışmış ve 1970’li yılların sonlarına doğru, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ile bu iki ana prensibi bir araya getirerek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı tek bir çalışma alanı haline getirmiştir. Aynı tarihlerde Nevada Üniversitesi, Psikoloji Departmanı kurucusu ve klinik psikolog olan ve yine Yoga, Zen ve Budist meditasyon ile ilgili yoğun çalışmalar içinde bulunan Prof. Steve Hayes, beden- zihin- duygu- dış dünya- sözcükler- imgeler arasında bağlantılar kurarak, Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme  Terapisi (Mindfulness Acceptance and Commitement Therapy) ile yapılandırılmış bir terapi biçimini ortaya çıkarmıştır. Farkındalık (Mindfulness), 1980’lerden beri, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılan bir bilimsel uygulama alanıdır.