İş yaşamının gerekleri, günümüz hayatının bol uyaranlı, çok görevli koşulları her geçen gün artarak etrafımızı sarmaya devam ederken, kendimize bir durup bakma fırsatını çok zor yakalayabiliyoruz. Çözümlenmemiş duygulardan, bastıralarak ertelenmiş düşüncelerden ve tüm yükü taşıyan bedenden sonunda bir stres yumağı ortaya çıkıyor.

Biz kendimize Farkındalık (Mindfulness) bakışıyla küçük bir mola veriyoruz. Öncelikle iş yerinizin ihtiyaçlarını ve öne çıkan stres faktörlerini belirliyoruz. Farkındalık (Mindfulness) Temelli Stres Azaltma gruplarıyla rutinin dışına çıkıyor ve günün gerginliğini, rahatlamaya dönüştüren, iş yerinizde ve günlük hayatta kolayca uygulanabilen yöntemlerin pratiğini yapıyoruz.  Gün boyunca göz ardı edilen, duygu ve düşüncelerin, dış dünya ve ilişkilerle olan etkileşiminin tekrar anlam kazanmasına alan açarken, bir yandan da meditasyon, nefes ve başkaca beden odaklı çalışmalarla oturumlarımızı sürdürüyoruz.

Program özeti:  4-8 hafta boyunca, haftada iki gün birer saat  ya da haftada bir gün ikişer saat süren buluşmalar ve hafta boyunca evde sürdürebilecek egzersiz ve çalışma programları. 

Katılım:  Program sürecini kurumunuz ihtiyaçlarına ve koşullarına göre belirleyebiliriz. Daha fazla bilgi ve iş yerinize uygun bir program ayarlamak için bizimle iletişime geçin: info@psikolojikesneklik.com

Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiden (Mindfulness Based Cognitive Therapy) yola çıkan Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı’na göre

Atölyelerin içerik ve işlenişi

  1. Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiler ve Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapileri teknikleri uygulamaları
  2. Meditasyon uygulamalarında rehberlik ve yönlendirmeler (Farkındalık Meditasyonu)
  3. Nefes Farkındalığı ve nefes çalışmaları (Nefes Farkındalığı)
  4. Farkındalık Yogası ve basit hareketlerle bedenle ilişki kurma (Farkındalık Yogası)
  5. Günlük hayatta stres deneyimi ve Farkındalık (Mİndfulness) geliştirmek üzere, grup içi konuşmalar ve tartışmalar
  6. Psiko-eğitim
  7. Şirket ve çalışanlarının ihtiyaçlarına özgü yönlendirmeler 
  8. Günlük ev ödevleri ve egzersizleri 
  9. Günlük hayatta uygulanabilir rahatlama teknikleri 

Farkındalık (Mindfulness) Temelli Stres Azaltma Atölyesi’ne katılan kişiler, sıklıkla şu değişimlerden söz etmektedirler:

• Strese bağlı fiziksel (mide sorunları, kas ağrısı vb) ve psikolojik- sosyal semptomlarda (belirtilerde) azalma

  1. İş-özel-sosyal yaşam döngüsünde denge

• Rahatlama becerilerinin gelişmesi 
• Acı, sıkıntı, bunaltı, ağrı, huzursuzluk, gibi duygularda azalma ve bunlarla yaşayabilme becerilerinin artması 
• Sabır ve tahammül etme yetilerinin gelişmesi
• Çok daha fazla yaşam enerjisi ve tutkusu 
• Özgüvenin ortaya çıkması ve artması
• Kısa ve uzun dönemli belirsizlik stres durumlarını etkin bir şekilde idare etme becerisi.      

Farkındalık Temelli Stres Azaltma (Mindfulness Based Stress Reduction) Yöntemi Hakkında…

MIT’de moleküler biyolog olan Prof. Kabat-Zinn, yoga ve Budist meditasyon üzerine yoğun bir şekilde çalışmış ve 1970’li yılların sonlarına doğru, Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy) ile bu iki ana prensibi bir araya getirerek, beden ve zihin arasındaki bağlantıyı tek bir çalışma alanı haline getirmiştir. Aynı tarihlerde Nevada Üniversitesi, Psikoloji Departmanı kurucusu ve klinik psikolog olan ve yine Yoga, Zen ve Budist meditasyon ile ilgili yoğun çalışmalar içinde bulunan Prof. Steve Hayes, beden- zihin- duygu- dış dünya- sözcükler- imgeler arasında bağlantılar kurarak, Farkındalık Kabullenme ve Gerçekleştirme  Terapisi (Mindfulness Acceptance and Commitement Therapy) ile yapılandırılmış bir terapi biçimini ortaya çıkarmıştır. Farkındalık Temelli Stres Azaltma  (Mindfulness Based Stress Reduction) programı 1980’lerde geliştirilmeye başlanmış olup, dünyanın pek çok yerinde hızla yayılan bir bilimsel uygulama alanıdır.