İş Yerinde Farkındalık Nedir?

İş yerinde Farkındalık (Mindfulness), insanların ve dolayısıyla kurumların daha mutlu ve daha az gergin bir başarı çemberi içinde olmasına yardımcı olur. Farkındalık (Mindfulness) konusunda uzmanlaşmış ekibimizle, Psikolojik Esneklik Merkezi olarak, iş yerinizi daha verimli, yaratıcı, tatmin edici ve keyifli bir yer haline getirmeniz için İş yerinde Farkındalık (Mindfulness) programlarımızı öneriyoruz.

İş yerinde Farkındalık (Mindfulness) eğitmenlerinin bilgisi, güçlü teorik alt yapılarının yanı sıra, kendi uzmanlık alanlarında, uzun süreye yayılmış olan mesleki deneyimlerinden de yoğun bir şekilde beslenmektedir. Kurumsal dünyada ve hem bireysel hem de grup çalışmalarında tecrübeli İş yerinde Farkındalık (Mindfulness) eğitmenleri, farklı uygulama alanlarını bir araya getirerek, birbirini tamamlayan ve sürekli paylaşım içinde olan bir takım halinde çalışır. Böylece Farkındalık (Mindfulness) iş yaşamının özgün ihtiyaçlarına göre, sağlam bir zeminde ve bütüncül bir çerçevede işler.
Tüm bunların yanında İşyerinde Farkındalık (Mindfulness) eğitmenlerinin en temel kaynağı, kendi yaşamlarıdır. Eğitmenler, kendi yaşamlarının uzun süredir Farkındalık (Mindfulness) uygulamalarına devam etmiş ve gördükleri faydaların neticesinde günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmişlerdir.

Eğitmenler, kurumsal hayatın zorluklarını birinci elden deneyimlemiş ve özellikle, kendi profesyonel yeteneklerini daha fazla geliştirmek için yollar bulmak isteyen, ama işleri yoğun olduğu için buna zaman ayramayan kişilerle de Farkındalık (Mindfulness) yaklaşımını paylaşmayı amaçlamaktadır.
Daha fazla bilgi ve iş yerinize uygun bir program ayarlamak için bizimle iletişime geçin: info@psikolojikesneklik.com
(detaylı bilgi: İş Yerinde Farkındalık  (Mindfulness) Programları)

Farkındalık (Mindfulness) Nedir?

Farkındalık (Mindfulness) başkasının size vereceği bir şey değil, zaten sizde olan, açığa çıkmayı bekleyen bir içsel bilgidir. Kendinize özgü, biricik Farkındalık (Mindfulness) kaynaklarını kullanarak, zorlayıcı anların sizi sıkıştırmasına ya da yaşamın hızının başınızı döndürmesine izin vermeden sükunetle yolunuzda ilerlemenize, karmaşa içinde net bir bakışa sahip olmanıza ve anın içindeki keyfi hissetme gücüne tekrar kavuşmanıza olanak tanır. Bu sayede, size tekrar gibi gelen mesai günleri başkalaşmaya, karmaşık ve yoğun takviminiz endişeden uzak ve dingin bir şekilde karşılanmaya, kişiler arası ilişkileriniz yumuşamaya başlar. Artık zaman elinizden uçup giden birşey değil, her noktasına dahil olabildiğiniz bir döngü olarak, meyvelerini size sunmaya başlar. 

Teori

Farkındalık (Mindfulness) Eğitimi 1970’lerde A.B.D’de başlamıştır. O zamandan beri, kontrol grupları kullanılarak yapılan ölçümleri de içeren, çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Günümüzde artık, bu tekniğin etkinliğine dair elimizde yeterli kanıt bulunmaktadır. Farkındalık (Mindfulness) Programına katılanların MRI taramalarına bakıldığında, beynin öğrenme, hafıza, şefkat, iç gözlem ve benlik bilinci alanı olan Hipokampus’teki gri maddenin yoğunluğunda artış görülmektedir. Bunun tersine, stres ve kaygı durumunda, yoğunluğunun arttığını bildiğimiz,  Amigdala’daki gri maddesinin Farkındalık (Mindfulness) çalışmalarıyla yoğunluğunda azalma gözlenmektedir.   (detaylı bilgi: Farkındalık Temelli Terapiler)

Apple ve Google gibi yenilikçi şirketler İş Yerinde Farkındalığın (Mindfulness) etkinliğine dair önemli örneklerdir. Farkındalık (Mindfulness), kişilerin daha iyi yaşam standartları geliştirmelerine yardımcı olabilir. Farkındalık (Mindfulness), iş yerlerinde takım çalışmasını, yaratıcılığın ve iletişimin artmasını ve çatışmaların çözülmesini sağlayabilir. 

Farkındalık (Mindfulness) size nasıl bir fayda sağlar?

‘İnsanlar her şirketin kalbi ve ruhudur.’

Mutlu, motive olmuş insanlar çalıştıkları şirketlere değer katarlar. Eğer insanlar kendi streslerini yönetebilir, tarafsız kalabilir, tepkisel olmak yerine sorumlu olur ve iş arkadaşları ve diğer çalışanlar ile aralarında güven duygusunu geliştirdikleri gibi, kendilerine ve başkalarına karşı şefkat gösterebilirlerse, iş yerinde çok daha başarılı ve tatmin olurlar. Farkındalık (Mindfulness) eğitimi, insanların bu tür kaynakları inşa edebilmeleri için klinik olarak kanıtlanmıştır.

Birçok iş veren düzenledikleri diğer eğitimlerin yanında, çalışanlarının gelişimlerini, yaratıcı ve yenilikçi Farkındalık (Mindfulness) programlarıyla destekliyorlar.

Farkındalık (Mindfulness) modelini başarılı bir şekilde uygulayan kapsamlı şirketler arasında McKinsey, Deutsche Bank, Procter & Gamble, Apple, Astra Zeneca, Google ve Yahoo bulunmaktadır. Bu şirketlerin performansları, çalışanlarının sağlıklarına ve iyilik hallerine yaklaşımlarından doğan başarının da kanıtıdır.

Farkındalık (Mindfulness) programları, başarı için daha fazla üretkenlik, yaratıcılık, huzur ve hatta rekabet kadar barışçıl bir ortam yaratarak iş yerine destek olur.

Farkındalık (Mindfulness), kişinin yaşam becerisini arttırır:
•          Daha iyi hissetme
•          Daha açık ve net düşünme
•          Daha etkili iletişim
•          Daha fazla yaratıcılık
•          Daha güçlü liderlik becerileri
•          Daha iyi takım çalışması
•          Çatışmayı daha iyi ele alabilme becerisi
•          Strese ve onun önlemeye dair daha fazla farkındalık
•          Değişim dönemlerine karşı daha fazla dayanıklılık
•          Tepki vermek yerine davranış alışkanlıklarını kırarak karşılık verme becerisi
•          Daha az bedensel hastalık

Kimler katılabilir?

•          Daha fazla yaratıcılık ve netlik isteyen yöneticilier
•          Kalıplaşmış yargıların ve düşüncelerin üstesinden gelmek ve karmaşık durumları daha iyi anlamak isteyenler
•          Yüksek düzeyde stres yaşayan bireyler ve gruplar
•          Çalışma arkadaşlarıyla ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmaya ihtiyaç duyanlar
•          Ekiplerindeki çatışmaları azaltmak için etkili tekniklere ihtiyaç duyan yöneticiler
•          Organizasyon değişikliklerini ve küçülmeleri yapmak durumunda olanlar
•          Daha üretken ve daha dikkatli olmak isteyenler
•          İşinden ve hayatından daha memnun olmak isteyen herkes

Daha fazla bilgi ve iş yerinize uygun bir program ayarlamak için bizimle iletişime geçin: info@psikolojikesneklik.com